Lõpp-punkti kromogeense endotoksiini test TAL komplekt Diazo reagendiga