Geelhüübe lüofiliseeritud amebotsüüdi lüsaadi reaktiivi endotoksiini analüüsi üksikud viaalid