Endotoksiin-spetsiifiline lüofiliseeritud amebotsüütide lüsaat