KT endotoksiini testikomplekt (kineetiline turbidimeetriline test)